Våre produkter

Me er stolte av å presentere, så vidt me veit, verdas fyrste karbonnøytale laks: Salmon Zero.

Isoporboks - Tilgjengeleg

Me kan på forespørsel levere fersk, karbonnøytral laks av høgaste kvalitet i dag. Laksen vår vert levert sløyd med hovud på is i spesialdesigna isoporkasse med unik QR-kode der du kan finne meir informasjon om den korleis denne laksen er produsert.

Pappkartong - Kjem snart

Me planlegg og å kunne levere karbonnøytrale loins av laks i resirkulerbar pappkartong. Ta kontakt om du ønsker meir informasjon om dette produktet.

Loin - Kjem seinare

I framtida håpar me at alle skal kunne kjøpe karbonnøytrale produkt frå Eide i sin daglegvarebutikk.

Me ser det som vår oppgåve å bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av lokalmiljøet, både for folk, fisk og natur. Naturen, hardtarbeidande menneske og teknologisk innovasjon har teke oss dit me er i dag. Me skal setje standarden for havbruk i framtida. Dette er ein visjon me tek på alvor, og som forpliktar oss til å ta konkrete grep for berekraftig og klimavenleg matproduksjon.

Bruk av lokal grønn vannkraft

Elektrifisering av våre lokaliteter og snart også arbeidsbåter

Bruk av miljøvennlig fôr

Støtte til eksterne utslippsreduksjons-prosjekter